Merkez/Aksaray
+90 530 656 68 87
info@ahidamga.com

Hizmetler

Ahi Damga ve Terazi Hizmetleri

Otomatik Tartı Aletleri
• Kütle Belirleme TerazileriÖnceden bir araya getirilmiş ayrık yüklerin (örneğin hazır ambalajlı paketler) ya da parçalardan oluşan malzeme yüklerinin tek tek kütlelerini belirleyen otomatik tartı aletleridir. OIML R 51-1, 2006 standardına bağlıdır ve muayenesi bu standarda göre yapılır. Genelde bu tartı aletleri CheckWeigher ve Catchweigher olarak anılır.
• Kesintili ToplayıcılarDökme bir ürünün kütlesini ayrık yüklere bölerek tespit eden otomatik tartı aletidir. Her bir ayrık yükün kütlesi sırayla belirlenir ve toplanır. Her bir ayrık yük daha sonra toplama dâhil edilir. OIML R 107-1, 2007 standardına göre muayene edilir. Genelde torbalama, dozajlama terazileri olarak anılırlar.
• Gravimetrik Dolum TerazileriDökme üründen, sabit kütle olarak farz edilen ürünü önceden belirlenmiş kaplara dolduran otomatik tartı aletileridir. OIML R 61-1, 2004 standardına göre muayene edilir. Genelde çok kafalı teraziler olarak anılır.
• Sürekli ToplayıcılarDökme bir ürünün kütlesini, ürünü sistematik olarak bölmeden ve konveyör bandın hareketi kesilmeden, bir konveyör bant üzerinde sürekli olarak ölçen otomatik tartı aletidir. OIML R 50-1, 1997 standardına göre muayene edilir. Genelde bant baskülleri olarak anılır.
• Otomatik Ray KantarlarıDemiryolu araçlarını taşımaya yarayan raylar da dahil olmak üzere bir yük algılayıcısına sahip otomatik tartı aletleridir. OIML R 106-1, 1997 standardına göre muayene edilir.

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri III ve IV
• Çıktı Verme Özellikli Tartı Aletler Tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleridir. Genelde barkotlu teraziler ve kasa altı terazileri olarak anılmaktadır.
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri I ve II•Hassas TerazilerI ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleridir. Elektronik ve mekanik olarak, genelde Eczane ve Kuyumcularda kullanılmaktadır.
Periyodik Muayene Yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:a) Otomatik tartı aletleri,b) Tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,c) I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri.Periyodik MuayeneTartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Muayene süresi, tartı aletinin damgalandığı yıldan itibaren başlanarak yıl olarak hesaplanır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar periyodik muayene için dilekçe verilmesi gerekir. Şubat ayının son günü tatile rastladığı takdirde müracaat sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. Posta ile yapılan müracaatlarda müracaat tarihi olarak evrakın muayenede yetkili kurumdaki kayıt tarihi esas alınır.Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayene için; tartı aletinin tipi, markası, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı HİZMET TALEP FORMU (Web sitemizden, veya merkezlerimizden ulaşabilirsiniz) ile başvuru yapılmalıdır. Muayene için müracaatta bulunanlara, bir belge verilir. Firmamız muayeneler için bir program düzenler ve bu programı dahilinde muayeneleri yıl sonuna kadar gerçekleştirirler.Yetkili muayene servislerince yapılan muayeneler için muayene ücreti muayene sonrasında tahsil edilir.

Tamir Sonrası MuayenePiyasaya arz edilmiş veya kullanımda olanların periyodik, ani, şikayet veya stok muayeneleri sonunda tamire sevk edilenler ile tamir ettirilenlerden tip onayı değişikliğine sebep vermeyecek tamir ve ayar işlemlerinden sonra veya ayarları bağlı bulundukları yere göre ayarlanmış olan ölçü ve ölçü aletlerinin ise her yer değiştirmeleri halindeki ilk muayeneleri yetkili muayene servisleri periyodik muayene yetkisi dahilinde yapılır.c) 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre geçici damgası yapılan tartı aletinin kullanıcısının, geçici damganın yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde muayene ve damgasının yapılması için tartı aletinin periyodik muayene yetkili muayene servislerine müracaat etmesi zorunludur. Bu süre içerisinde müracaat etmeyen kullanıcıların tespiti halinde, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanma fiilinden dolayı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler uygulanır.